Wie zijn wij?

Kenmerkend voor onze praktijk is de open sfeer, professionele en persoonlijke begeleiding en samenwerking in de regio met andere (para)Medici. Wij staan garant voor de best mogelijke zorg op fysiotherapeutisch gebied.

Om onze kwaliteit te waarborgen is onze praktijk sinds oktober 2012 HKZ-ISO gecertificeerd, kwaliteitsnormering gezondheidszorg. Verder zijn alle aan de praktijk verbonden fysiotherapeuten aangesloten bij de beroepsvereniging KNGF http://www.kngf.nl, ingeschreven in het kwaliteitsregister CKR http://www.fysiotherapie.nl en het BIG register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) . Bovendien blijven we onszelf ontwikkelen door nascholing en volgen we de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van fysiotherapie. Bovendien zijn we aangesloten bij regionale en landelijke netwerken (zoals Fynet, ParkinsonNet en Chronisch zorgnet)

Het team van fysiotherapeuten heeft een brede belangstelling en vult elkaar goed aan met hun diverse specialisaties. Door deze veelheid aan specialisaties is het mogelijk om binnen de praktijk een patiënt aan een collega voor te dragen dan wel te verwijzen. Reeds bij aanmelding kan uw gezondheidsklacht al bepalend zijn voor de keuze van de fysiotherapeut, echter uw persoonlijke voorkeur voor een fysiotherapeut staat voorop.

Selecteer uw locatie