CVA (Beroerte)

Wat is een beroerte?

CVA is de afkorting van Cerebro Vasculair Accident, in de volksmond ook wel beroerte genoemd. Deze aandoening kenmerkt zich door een acuut tekort aan zuurstof in de hersenen. Dit tekort kan ontstaan door een bloedprop in een van de hersenvaten of door het knappen van een bloedvat. Als hersencellen geen zuurstof krijgen, sterven ze af. De gevolgen van deze celdood zijn heel verschillend. Afhankelijk van de uitgebreidheid en de plaats waar het herseninfarct plaatsvindt kan het leiden tot een halfzijdige verlamming van arm en/of been, moeite met praten, moeite met begrijpen of problemen met het geheugen. Een CVA is een ingrijpende gebeurtenis.

Wat kan fysiotherapie voor u betekenen?

Fysiotherapie speelt een belangrijke rol om lichaamsfuncties terug te winnen. Vaak blijven er echter restproblemen bestaan. Om deze problemen zoveel mogelijk te beperken is langdurige fysiotherapie die u ondersteunt in dagelijkse activiteiten noodzakelijk. Fysiotherapie Margraten is aangesloten bij het CVA-netwerk en heeft alle kennis in huis om u te helpen om zo optimaal mogelijk te blijven functioneren.

Fysiotherapie en CVA

Selecteer uw locatie