Klachtenregeling

Heeft U een klacht over Uw behandeling, dan gaan we ervan uit dat U deze klacht meldt bij de desbetreffende fysiotherapeut of bij de praktijkhouder, Tom van Wissen.


U kunt uw klacht ook schriftelijk melden en hiervoor de ideeën en klachten brievenbus in de wachtkamer gebruiken.

Levert dit voor U geen bevredigende oplossing dan kunt U terecht bij de klachtencommissie van het KNGF, Postbus 248, 3800 ZE Zeist.

Selecteer uw locatie