Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie richt zich op problemen ten aanzien van het bewegingssyteem en het bewegen van kinderen (0-18 jaar). Wanneer uw kind problemen ondervindt met bewegen, dan is de kinderfysiotherapeut de aangewezen zorgverlener.

De kinderfysiotherapeut heeft gespecialiseerde kennis en vaardigheden met betrekking tot:

  • Motorische ontwikkeling en motorisch leren van het kind;

  • Specifieke bewegings- en houdingsaandoeningen op de kinderleeftijd;

  • Fysieke fitheid en training  van spieren, hart- en longfunctie bij kinderen;

  • Specifieke fysiotherapeutische (technische) vaardigheden voor het behandelen van kinderen;

  • Specifieke pedagogische vaardigheden voor het behandelen van kinderen en begeleiden van het gezin/ouders;

  • Signaleringsfunctie voor inzet andere zorgdisciplines, zoals logopedie, ergotherapie, ambulante begeleiding, specialistische tweedelijns zorg;

De kinderfysiotherapeut heeft de mogelijkheid om kinderen en hun ouders thuis te begeleiden indien dit geïndiceerd is. www.kinderfysiotherapiepelgrim.nl