Revavlidatie na Corona

Langdurige klachten na doorgemaakte Corona besmetting

Een deel van de patiënten die corona hebben doorgemaakt heeft (langdurig) last van klachten zoals vermoeidheid en kortademigheid. Zij hebben veel baat bij adequate (fysiotherapeutische) revalidatie. Gezien de impact van het virus op de samenleving zetten wij ons netwerk in om met zijn allen een eerstelijns opvangnet voor deze patiëntengroep te realiseren. Daarom zijn er binnen Chronisch ZorgNet ‘coronatherapeuten’ opgeleid die deze patiënten kunnen behandelen. Deze therapeuten hebben allemaal een uitgebreide basisscholing longaandoeningen gedaan, en hebben zich daarna bijgeschoold op het gebied van revalidatie na corona. De coronatherapeuten werken samen met de huisarts en een diëtist en ergotherapeut in de woonomgeving van de patiënt.

 

Herstelzorg na Corona / Covid-19 van Fysiotherapie Margraten

Onze therapeuten Iris Visbach en Tom van Wissen zijn gespecialiseerd in fysiotherapie bij longaandoeningen en door Chronisch ZorgNet erkend als ‘coronatherapeuten’.

Fysiotherapie bij Covid-19 revalidatie

Selecteer uw locatie