Geriatrie fysiotherapie

Inhoud

Geriatrie fysiotherapie Margraten

Bij Fysiotherapie Margraten bieden wij Geriatriefysiotherapie aan. Geriatrie fysiotherapie is een relatief nieuwe specialisatie binnen de fysiotherapie (sinds 2009) en vaak minder bekend. De geriatrische fysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor patiënten met complexe gezondheidsproblemen. Het gaat hierbij vaak om kwetsbare ouderen met een hoge leeftijd, maar ook patiënten, die bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, dementie of ziekte van Parkinson, verschijnselen vertonen van ouderdom.

Onze Geriatrie therapeut, Tom van Wissen heeft geruime ervaring binnen zijn specialisatie en staat voor u klaar om u te helpen!

Geriatrie Fysiotherapie
Balans en evenwichtsoefeningen middels de Sensamove

Wat is Geriatrie fysiotherapie?

De geriatriefysiotherapeut werkt vanuit zijn specifieke kennis over ouderen en de daarbij voorkomende ziektebeelden. De geriatrie fysiotherapeut richt zich op het dagelijks bewegen van de patiënt in zijn leefomgeving. Verder streeft hij naar het behouden of vergroten van de patiënt zijn zelfredzaamheid als belangrijke voorwaarde voor de kwaliteit van leven en voor deelname aan de samenleving. De geriatrische fysiotherapeut adviseert en begeleidt ook gezinsleden en mantelzorgers. Hij informeert patiënten en hun naasten over het ziektebeeld, de vooruitzichten, de behandeling, de dagelijkse handelingen en hulpmiddelen.

Geriatrische fysiotherapie behandeling

Geriatrische patiënten zijn (oudere) patiënten met een complex ziektebeeld. Zij hebben meerdere ziekten, hebben vaak stoornissen in het dagelijks functioneren en/of psychosociale problemen. Door de multiproblematiek zijn er diverse behandelmogelijkheden waarbij alle soorten van fysiotherapie gegeven kunnen worden. Na een uitgebreid intake en onderzoek wordt er samen met u een persoonlijk behandelprogramma opgesteld. De therapie bestaat meestal uit oefentherapie. Hierbij valt te denken aan: looptraining, krachttraining, coördinatietraining, oefenen met traplopen, lopen in en om huis, het oefenen van opstaan en gaan zitten  etc. Dit alles wordt speciaal op het niveau van de patiënt afgestemd, zodat de behandeling goed vol te houden is.

Gespecialiseerde Geriatrische therapeuten

Alle therapeuten van Fysio Margraten zijn gespecialiseerd binnen een bepaald gebied van fysiotherapie, hierdoor krijgt u bij ons altijd de juiste en beste zorg.

Uitgebreid Netwerk

Wij zijn aangesloten bij diverse netwerken zoals: ParkinsonNet, Chronisch zorgnet, Fy’net, netwerk Traumarevalidatie Nederland en kennisnetwerk CVA Nederland.

Ruime openingstijden

Onze praktijk is geopend van maandag tot vrijdag tussen 7.30-19.00, Maar indien het toch niet lukt om binnen deze tijd een afspraak te plannen, dan werken we ook buiten deze tijden.

Voor wie is Geriatriefysiotherapie?

Geriatrische fysiotherapie kan nuttig zijn voor verschillende indicaties;

 • (oudere) Patiënten met meerdere ziektebeelden
 • Kwetsbare ouderen
 • Fragiliteit (Ouderen die het risico lopen tot deze kwetsbare groep te gaan horen).
 • Patiënten met valgevaar
 • “Jonge” kwetsbare ouderen met bijvoorbeeld: Ziekte van M. Parkinson, CVA (beroerte), Dementie, Multiple Sclerose, ALS, Nieuwvormingen, Na nieuwe heup of knie operatie, Osteoporose, COPD.
 • Depressie en angstoornissen
 • Artrose
 • Na opname ziekenhuis of revalidatiekliniek.

Wilt u meer informatie neem dan gerust contact met ons op.

Effecten van Geriatrie Fysiotherapie

De geriatrisch fysiotherapeut werkt vanuit specifieke kennis over de doelgroep en de daarbij voorkomende ziektebeelden. Uit steeds meer onderzoeken komen positieve effecten van oefentherapie op de fysieke en geestelijke gezondheid van mensen met diverse complexe ziektebeelden naar voren.

Oefentherapie heeft invloed op de kwaliteit van leven, doordat deze vaak het uithoudingsvermogen, kracht van de spieren, beweeglijkheid en coördinatie doet toenemen. Tot op zeer hoge leeftijd is het mogelijk om te oefenen en zijn de positieve effecten merkbaar zoals: behouden zelfredzaamheid, reduceren valgevaar, beïnvloeding van vermijdbare sterfte en een gezonde levensverwachting.

Vergoeding door zorgverzekering

We hebben met alle zorgverzekeringen een contract afgesloten. Met een aanvullend pakket wordt uw behandeling 100% vergoed.

Moderne Praktijk

2021-2022 is de volledige oefenzaal opnieuw ingericht met nieuw oefenapparatuur van Technogym en is de praktijk opgeknapt. Jaarlijks wordt er geïnvesteerd in nieuw oefen- en behandelapparatuur.

MijnzorgApp

Met MijnZorgApp beschikt u over alle informatie en oefeningen die relevant zijn voor uw behandeltraject. Met ons uitgebreide aanbod van oefeningen kunnen we uitgebreide, gevarieerde oefenschema’s opstellen en aan u meegeven. Bovendien kunt u automatisch afspraakherinneringen ontvangen.

Samenwerkingsverbanden

Samenwerking binnen de zorg vinden we bij Fysiotherapie Margraten erg belangrijk. We zijn dan ook aangesloten bij verschillende netwerken, en werken nauw samen met diverse zorgverleners. Zo kan er tijdig bijgestuurd worden, zodat de behandeling optimaal verloopt. Juist de geriatrische patiënt heeft behoefte aan een specifieke aanpak en afstemming van de zorg door verschillende zorgverleners. Verschillende netwerken waarin we o.a. deelnemen zijn:

– Maandelijks MDO ouderenzorg Medisch centrum Margraten (huisartsen dhr. Priem en mw. Schunck)
ParkinsonNet
Chronisch ZorgNet ( COPD, osteoporose en PAV)
CVA netwerk
Traumanetwerk Nederland
Geriatrienetwerk Maastricht
De Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie (NVFG)

Onze Geriatriefysiotherapeut

Voor deze specialisaties kunt u ook terecht bij Fysiotherapie Margraten

Veelgestelde vragen

De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor patiënten met complexe gezondheidsproblemen. Het gaat hierbij vaak om kwetsbare ouderen (70-plussers), maar ook patiënten, die bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, dementie of ziekte van Parkinson, verschijnselen vertonen van ouderdom.

Geriatrische zorg legt zich toe op ouderen met meerdere aandoeningen tegelijkertijd. Vaak gaat het om een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen.

Ouderen kunnen we onderverdelen in 4 groepen:

 1. 55 –65 jaar: de senior; staat nog volop in het leven.
 2. 65 –75 jaar: de jongere oudere; heeft een actief bestaan: de actieve recreant.
 3. 75 –85 jaar: de oude oudere.
 4. 85 –plusser: de zeer oude oudere; de kans op verminderde activiteit en afhankelijkheid is vergroot.
 

Voor het behandelen van deze 4 groepen hanteren we de volgende uitgangspunten:

 1. veroudering is een ontwikkelingsproces.. Er bestaan grote individuele verschillen.
 2. Een hoge leeftijd is te danken aan de ontwikkeling van de wetenschap en techniek in de 20ste eeuw. Denk aan het vinden van penicilline , insuline , verbeterde hulpmiddelen en hygiëne, chirurgische ingrepen.
 3. Ouderdom is een recent fenomeen. We blijven niet langer jong, maar worden langer oud.
 4. we proberen onderscheid te maken tussen normale veroudering enerzijds en pathologische veroudering anderzijds. We nemen vaak aan dat functionele achteruitgang het gevolg is van het ouder worden. Ziekten kunnen echter ook een functionele achteruitgang tot gevolg hebben, en dit is geen normaal verouderingsverschijnsel.
 

Ouderen verschillen onderling van lichamelijke, psychische en sociale problemen. De ene 80-jarige is de andere niet. Fysiotherapeutische behandelingen zullen altijd afgestemd worden op de zorgvraag van de oudere, waarbij alle soorten fysiotherapie gegeven kan worden. 

Geriatrie fysiotherapie wordt voor mensen ouder dan 18 jaar maar beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. Alleen verzekerden met een chronische aandoening (volgens de lijst chronische aandoeningen) krijgen vanaf de 21ste behandeling de kosten vergoed. Wanneer er geen sprake is van een chronische aandoening wordt de geriatrie fysiotherapie vergoed vanuit het aanvullende pakket. Het aantal behandelingen dat wordt vergoed is afhankelijk van het door de patiënt afgesloten pakket. Twijfelt u of uw behandelingen vergoed worden? Controleer het altijd bij uw zorgverzekeraar. 

Onze tarieven kunt u hier vinden.

Wilt u behandelingen aan huis omdat u bijvoorbeeld net bent ontslagen uit het ziekenhuis of omdat u zelf niet in staat bent om op de praktijk te komen? Dan komt één van onze therapeuten aan huis. U heeft hiervoor wel een verwijzing van een arts nodig.

De geriatriefysiotherapeut is een algemeen fysiotherapeut die zich gespecialiseerd heeft binnen de geriatrie. Tevens staat de geriatriefysiotherapeut geregistreerd in het KRF NL van het KNGF en is lid van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie (NVFG).

Selecteer uw locatie