Hoofdpijn en Migraine

Manuele therapie bij hoofdpijn

Laten we vooropstellen dat manuele therapie bij migraine geen effectieve behandelmethode is. We bedoelen dan migraine die na uitgebreid onderzoek (door een neuroloog) wordt gediagnosticeerd. In de praktijk zien we echter regelmatig patiënten met ernstige hoofdpijnklachten die deze klachten als migraine benoemen. Bij doorvragen blijkt duidelijke diagnostiek te ontbreken!

Het hebben van hevige hoofdpijn, het niet kunnen verdragen van licht en geluiden, het zien van vlekken voor de ogen, misselijkheid en overgeven zijn symptomen die niet alleen aan migraine zijn voorbehouden. Ook bij ander vormen van hoofdpijn kunnen deze symptomen aanwezig zijn. In de literatuur zijn veel vormen van hoofdpijn beschreven. Wij raden patiënten met niet nader gediagnosticeerde hoofdpijnklachten aan deze met hun huisarts te bespreken! Een juiste behandeling van uw klacht kan immers alleen plaatsvinden na het stellen van een juiste diagnose! Recent onderzoek toont aan dat manuele therapie bij spierspanningshoofdpijn tot zeer goede resultaten kan leiden.

Fysiotherapie bij knieklachten

Selecteer uw locatie