Manuele therapie

De manueeltherapie richt zich op het opsporen van functiestoornissen in het bewegingsapparaat. En op het opsporen van de ontstaansfactoren voor die funktiestoornissen. Met behulp van specifieke manueeltherapeutische technieken wordt getracht die functiestoornissen op te heffen. Daarnaast wordt getracht de ontstaansfactoren te concretiseren, weg te nemen of te veranderen.

Het bewegingsapparaat is het geheel van botten, spieren, gewrichten, kapsels, banden, etc.. Bij een functiestoornis moet men denken aan bijvoorbeeld een bewegingsbeperking in de nek of in de heup. Mogelijke oorzakelijke factoren kunnen zijn gewoontepatronen van beweging, houdingsbelasting of acute overbelasting.

Een van de specifieke technieken van de manueeltherapie is de manipulatie. Hierbij wordt een gewricht met hoge snelheid en weinig kracht over de fysiologische bewegingsgrens bewogen. Daarbij kan een knappend geluid optreden. Daarom wordt dit in de volksmond ook wel ‘kraken’ genoemd. Deze techniek deelt de manueeltherapie met bijvoorbeeld de chiropractie, de osteopathie en de orthomanuele geneeskunde. Het is een niet pijnlijke techniek die gebruikt wordt als een functiestoornis niet op andere manieren, zoals bijvoorbeeld met oefentherapie, mobilisaties of rekkingen kan worden opgeheven. Het wordt ook toegepast als prikkel aan het zenuwstelsel om herstelprocessen in gang te zetten.

 De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: je voelt een verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van pijn. Het behandelprogramma van de manueel therapeut bestaat verder uit het geven van goede instructies en adviezen en inzicht verschaffen in gezond bewegen.

 

Voorbeelden van klachten die een manueel therapeut kan behandelen:

  • hoofd- en nekpijn in combinatie met het slecht kunnen bewegen van de wervelkolom.

  • nek- en schouderklachten met uitstraling naar de armen

  • lage rugklachten, al dan niet met uitstraling naar de benen

  • hoge rugklachten, al dan niet in combinatie met rib- en borstpijn

  • duizeligheid bij het bewegen van de nek

  • kaakklachten, al dan niet in combinatie met nekklachten

  • heupklachten