Aanmelden

Fysiotherapie is direct toegankelijk
U heeft geen verwijzing van een arts of specialist nodig.
Vergoeding van deze behandelingen vindt plaats uit de aanvullende verzekering of voor eigen rekening.

Chronische indicatie
Voor patiënten met een chronische indicatie zoals een botbreuk, CVA, Parkinson, na een operatie e.d. is er wel een verwijzing nodig.
De eerste 20 behandelingen vallen onder de aanvullende verzekering en/of komen (deels) voor eigen rekening. Daarna vindt er vergoeding uit de basisverzekering plaats.
Indien er een machtiging voor fysiotherapie uit de basisverzekering bij de zorgverzekeraar aangevraagd dient te worden dragen wij hier zorg voor.  

Uw huisarts kan u doorverwijzen naar de fysiotherapeut evenals uw specialist
De huisarts en/of specialist en de fysiotherapeut wisselen onderling patiëntinformatie uit en hebben indien nodig overleg over het behandelplan.
Als de behandeling is afgerond, doet de fysiotherapeut verslag aan de verwijzer. 

Afspraak plannen
Een afspraak bij Fysiotherapie Mheer maakt u
telefonisch via nummer 043-4581797 of 
per email naar info@fysiomheer.nl.

 

Selecteer uw locatie