Aanmelden

Fysiotherapie is direct toegankelijk, sinds 1 januari 2007 zonder verwijzing van een arts of specialist. Echter patiënten met een chronische indicatie zoals een botbreuk, CVA, Parkinson, na een operatie e.d. dienen wel een verwijzing te hebben aangezien deze behandelingen  na de 20e behandeling vergoed worden uit de basisverzekering en een machtiging van de zorgverzekeraar aangevraagd wordt.

Ook Uw huisarts kan U doorverwijzen naar de fysiotherapeut evenals uw specialist De huisarts/specialist en de fysiotherapeut wisselen geregeld onderling patiënteninformatie uit en hebben zo nodig overleg over het te volgen behandelprotocol. Als de behandeling is afgerond, doet de fysiotherapeut verslag aan de verwijzer.
 

Een afspraak bij Fysiotherapie Margraten kunt u telefonisch, via mail of WhatsApp 06-15459918 maken.