VHVL (verbijzondering hart- vaat- en long fysiotherapie)

Hart- en vaatziekten en ziekten van de longen en luchtwegen komen heel veel voor. Deze aandoeningen hebben grote gevolgen voor de kwaliteit van leven. Onderzoek wijst uit dat deskundige begeleiding en training noodzakelijk zijn bij veelvoorkomende aandoeningen, zoals hartfalen en COPD. De hart- vaat- en longfysiotherapeut biedt deze deskundige begeleiding en training.

Wat doet een hart- vaat- en longfysiotherapeut

Deze fysiotherapeuten helpen patiënten bij het verbeteren van hun conditie met oefeningen en/of het aanleren van ademhalingstechnieken. Door deze oefeningen krijgen mensen het gevoel dat ze weer wat meer controle hebben over hun aandoening. Fysiotherapie helpt ook om levensgewoonten positief te veranderen.

Bewegen met een hartaandoening

 

Bewegen is dé manier om de kans op hart- en vaatziekten te verkleinen. Mensen die hartproblemen hebben (gehad) kunnen bij ons terecht voor revalidatie en training.